GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU22. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

22.-23. 4. 2016, PRAHA

Registrace byla uzavřena.

Místo konání: hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8
Pořadatelé:
Česká akademie dermatovenerologie,
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha,
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Odborný garant: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Kredity: Kongres je zařazen mezi odborné akce kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS.

Kongres bude zaměřen na trendy a novinky v dermatovenerologii v širokém záběru od základního výzkumu po klinickou praxi. Akcentována bude opět mezioborová spolupráce, místo dermatovenerologie v kontextu moderní medicíny, problematika některých oblastí korektivní dermatologie, dermatoonkologie, možnosti diagnostiky a léčby tzv. vzácných dermatóz atd. Bude se konat několik satelitních sympozií a opět bude dán prostor pro prezentaci rezidentům.

PROGRAM


REGISTRAČNÍ POPLATKY

LÉKAŘI
Nečlen ČADV: 1.500 Kč
Člen ČADV: 1.000 Kč
Přednášející lékař: zdarma

Platba na místě bez registrace:
Nečlen ČADV: 1.800 Kč
Člen ČADV: 1.300 Kč
SESTRY
Nečlenka ČADV i členka ČADV: zdarma
Přednášející sestra: zdarma

Registrace na místě:
Nečlenka ČADV i členka ČADV: 200 Kč

FIRMY
Zástupce firmy: 5.000 Kč

PATNEŘI
Další zástupce společnosti, který je nad rámec obsluhy stánku: 3.000 Kč

NOVINÁŘI
Registrace: zdarma

ORGANIZÁTOR KONGRESU
V.M.EST, a.s.
Boleslavova 17, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Karolína Jílečková
e-mail: jileckova@vmest.cz
tel: +420 261 215 542

PŘÁTELSKÝ VEČER
Termín: 22. 4. 2016
Místo: Cloud 9 sky bar & lounge, hotel Hilton Prague

HOTEL
Hotel Hilton Prague je již šestým rokem po sobě nejlepší hotel v České republice.

PARTNEŘI KONGRESU

GENERÁLNÍ PARTNER

       


ZLATÝ PARTNER

       


BRONZOVÝ PARTNER