GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU24. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

18.-19. 5. 2018, Praha


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

24. národní dermatologický kongres se koná ve výjimečném roce, kdy si připomínáme roce 100. výročí vzniku Československa. Je otázkou, zda je 100 let hodně nebo málo, v kontextu vývoje našeho odboru je však rok 1918 mimořádný a stojí za to si jej společně připomenout. Je totiž svázán s osobnostmi, které vývoj české dermatovenerologie významně ovlivnily.
V roce 1918 vedení dermatovenerologické kliniky ve Všeobecné nemocnici v přebral po profesoru Vítězslavu Janovském, zakladateli české dermatovenerologie, pan profesor František Šamberger. Bez obou z nich by zřejmě nebylo dnešní dermatovenerologie. Pan profesor Janovský mj. habilitoval z epidemiologie a dějin lékařství, byl i rektorem a prorektorem UK a ředitelem Dětské nemocnice. Věnoval se vyšetřovacím metodám, názvosloví v dermatovenerologii, vydal první české učebnice našeho oboru a zapsal se do světového písemnictví popisem acanthosis nigricans. Byl též prvním předsedou Československé dermatovenerologické společnosti a spolupořádal kongresy slovanských dermatologů.
Pan profesor Šamberger se zabýval endokrinologií a patogenezi kožních chorob, vytvořil vlastní klasifikaci kožních nemocí. Založil časopis Československá dermatologie a působil jako její vedoucí redaktor.
V roce 1918 se narodil další budoucí přednosta dermatovenerologické kliniky pan profesor Zdeněk Šťáva, jehož hlavním odborným zájmem byla sklerodermie, ale zabýval se i dalšími interní obory ve vztahu k dermatovenerologii, podobně jako kožním nemocem a stomatologii.

Jen z přehledu oblastí zájmů těchto pánů profesorů zjistíme, že jsou ještě témata, kterým se během odborných setkávání málo věnujeme a že mezioborové souvislosti jsou kromě novinek v diagnostice a léčbě musíme stále připomínat. Mezi hlavní témata letošního národního kongresu budou proto patřit:

- dermatovenerologie a endokrinologie
- dermatovenerologie a stomatologie
- autoimunitní a autoinflamatorní nemoci
- paraneoplázie
- epidemiologie kožních nemocí, vzácné kožní nemoci
- názvosloví, klasifikace
- nové diagnostické a léčebné metody
- dermatovenerologie v denní praxi, nová legislativa
- kazuistiky, varia

Letošního výročí bychom mohli využít i k symbolickému spojení sil v prosazování zájmů všech dermatovenerologů v ČR a společně si také připomenout historii, která je shodná pro Čechy, Moravany, Slezany i Slováky. Doufám, že mezi sebou přivítáme slovenské přátele a další kolegy ze zahraničí.

K aktivní účasti jste zváni vy všichni, kteří chcete nabýt nové vědomosti, podělit se o své vlastní zkušenosti s kolegy a strávit dva květnové dny v krásné Praze. Již nyní se na vás těším,

Jana Hercogová

Místo konání
hotel Pyramida Praha, Bělohorská 24, Praha 6

Pořadatel
Česká akademie dermatovenerologie

Odborný garant
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Kredity
Kongres je zařazen mezi odborné akce kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS.

PROGRAM NDK


REGISTRAČNÍ POPLATKY

LÉKAŘI
Nečlen ČADV: 1 490 Kč
Člen ČADV: 890 Kč
Přednášející lékař: zdarma

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Nečlenka ČADV: 200 Kč
Členka ČADV: zdarma
Přednášející sestra: zdarma

FIRMY
Zástupce firmy: 5 000 Kč
Firmy hradí následující registrační poplatky za lékaře a zdravotní sestry:
   lékař: 1 490 Kč
   zdravotní sestra: 200 Kč

PARTNEŘI
Další zástupce společnosti, který je nad rámec obsluhy stánku: 3 000 Kč
Partneři hradí následující registrační poplatky za lékaře a zdravotní sestry:
   lékař: 1 490 Kč
   zdravotní sestra: 200 Kč

Platba na místě nebude možná

REGISTRACE
On-line registrace zde

ORGANIZÁTOR KONGRESU
V.M.EST, a.s.
Boleslavova 17, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Karolína Jílečková
e-mail: jileckova@vmest.cz
tel: +420 261 215 542

HOTEL
Hotel Pyramida Praha
Hotel je situován v pěší vzdálenosti od Pražského hradu, Lorety, Strahovského kláštera a Malé Strany. Je výborně dostupný jak MHD, tak i automobilem, který je možné zaparkovat na hotelovém parkovišti.


PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
Místo: Slévárna Pražského hradu
Termín: 18. 5. 2018
Zahájení: čas bude upřesněn

 


PLATINOVÝ PARTNERZLATÝ PARTNER

   


STŘÍBRNÝ PARTNER

       


BRONZOVÝ PARTNER