Vážení přátelé,

Vítejte na nové webové stránce WWW.DERMASYMPOZIUM.CZ.

Sympozium je setkáním, na kterém se diskutuje určité téma, obvykle jde o diskusi odbornou či filozofickou. V Oxfordském výkladovém slovníku lze ale také najít další význam tohoto slova: „a drinking party“ nebo konverzace po banketu.....

Naše dermatologická sympozia mají dlouhou tradici. Víte, že historie dermatologických konferencí začala v Praze již v roce 1995 (Pražská dermatologická konference posléze přejmenovaná na Nádorní dermatologický kongres), Sympozia estetické medicíny jsme začali pořádat v roce 2007, Pražské melanomové dny v roce 2005.

Vždy jsme se snažili, aby hlavním byl hodnotný odborný program, třebaže stejně důležitá je i společenská stránka našich setkávání (viz „drinking party“).

Tradicí se také stalo udílení různých ocenění a grantů těm kolegům, kteří posunuli českou dermatologii dále nebo těm, kteří potřebují pomoci v samotném začátku kariéry.

Některá naše odborná sympozia jsou i místem setkávání s našimi dermatologickými sestrami a s našimi pacienty.

Jménem České akademie dermatovenerologie se na Vás všechny těší

Jana Hercogová