2. ročník - Vzácné kožní nemoci - živé vysílání

6. března 2021, Dermatologická klinika 2 LK UK a Fakultní nemocnice Bulovka

Pod záštitou pana prof. MUDr. Vladimíra Komárka, DrSc., děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Záznam 2. ročníku Vzácných kožních nemocí zde


Místo konání
Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 00 Praha 8Pořadatelé
Česká akademie dermatovenerologie

Odborný garant
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA.

Kredity
Kongres je zařazen mezi odborné akce kontinuálního vzdělávání ČLK pod pořadovým č. 101197 a ohodnocen 6 kredity.


PROGRAM

Sobota 6. 3.
9:00-9:05Zahájení kongresu
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA
9:05-10:45
HISTORIE A SOUČASNOST VZÁCNÝCH NEMOCÍ
9:15Vzácné nemoci, Evropská síť a ČR.
Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., Bc. Klára Hrubá, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha - TBC
9:40Pacientské organizace v ČR.
Anna Arellanesová, Česká asociace vzácných onemocnění.
10:00Genodermatózy – pohled klinického genetika.
Prim. MUDr. Renata Gaylliová, Oddělení lékařské genetiky, Dětská nemocnice, FN Brno
10:20Molekulárně genetická diagnostika genodermatóz.
Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
10:40Vzácné nemoci u dospělých.
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha
10:55-11:00Dopolední přestávka
11:00-13:20
MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI
11:0020 let EB Centra - pohled koordinátora: přínos pro pacienty, význam pro lékaře.
MUDr. Hana Bučková, Ph.D., Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, EB Centrum
11:30Spinocelulární karcinom a epidermolysis bullosa.
MUDr. Pavel Rotschein, Klinika popálenin a plastické chirurgie, Centrum pro léčbu rozštěpů obličeje, FN Brno
11:50Darierova nemoc v přehledu.
MUDr. Miroslav Důra, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
12:10 Mukózní membranózní pemfigoid.
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK, a FN HK, Hradec Králové
12:30Oční nálezy u MBP.
MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM, Praha
12:50Primární lymfedém.
Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha
13:10Primární imunodeficity - vzácná onemocnění.
MUDr. Eva Hlaváčková, Ústav klinické imunologie a alergologie MU a FNUSA, Brno
13:40-14:00Polední přestávka
14:00-15:30
KAZUISTIKY
14:00Přínos DNA diagnostiky u vzácných genodermatóz: kazuistiky.
MUDr. Marcela Malíková, MUDr. Marek Turnovec, Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
14:30Tuberózna skleróza – kožné a systémové prejavy, kazuistika.
MUDr. Janette Baloghová, Ph.D.1, MUDr. Eva Sádová2,
1Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice
2Klinika detí a dorastu DFN Košice
14:45Jak pokročilé případy CTCL ještě léčit v rámci dermatologie – kazuistika.
Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., I. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
15:05Soubor neutrofilních dermatóz a „doutnající“ myelom – popis případu.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
15:25-15:30Odpolední přestávka
15:30-16:35
KAZUISTIKY
15:30Nethertonův syndrom léčený imunoglobuliny.
Prim. MUDr. Blanka Pinková1, MUDr. Hana Bučková, Ph.D.1, MUDr. Eva Hlaváčková2.
1 Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN a LF MU Brno,
2 Ústav klinické imunologie a alergologie FN U sv. Anny v Brně
15:45Palmoplantární keratodermie.
MUDr. Michaela Nováková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB
16:00Ichtyóza.
MUDr. Jakub Brigant, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB
16:15 Ukončení kongresu
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA


REGISTRACE
On-line registrace zde.

ORGANIZÁTOR KONGRESU
V.M.EST, a.s.
Závišova 66/13, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Michajlovič
e-mail: michajlovic@vmest.cz
tel: +420 261 215 542


VIRTUÁLNÍ STÁNKY
PARTNEŘI KONGRESU


ZLATÝ PARTNER


STŘÍBRÝ PARTNER


BRONZOVÝ PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNER