30. národní dermatologický kongres

23. až 25. května 2024, Praha

Místo: Hotel Pyramida Prague

Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, o.p.s.

Záštitu nad 30. národním dermatologickým kongresem převzali:
paní Eva Pavlová, manželka prezidenta České republiky
rektorka Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek

Organizace: V.M.EST., a.s., Praha 4
Kredity ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Registrace zde!


PLATINOVÝ PARTNER


ZLATÝ PARTNER

STŘÍBRÝ PARTNER
BRONZOVÝ PARTNER


PARTNERMEDIÁLNÍ PARTNER

     PROGRAM


Čtvrtek / Thursday 23.5.2024
Pre-kongres / Pre-congress
Dermatologie Prof. Hercogové
(Bulovka Medical & Business Center, Chlumčanského 497/5, Praha 8)
13:00 – 14:00 KURZ APLIKACE BOTULOTOXINU
Peter Kicko (Praha)
16:00 – 17:00 KURZ APLIKACE VÝPLNÍ
Peter Kicko (Praha)
16:00 – 17:00 KURZ PLAZMATERAPIE
Anna Jiráková (Praha)
19:00 – 20:00Zasedání výboru České akademie dermatovenerologie
20:00 – 22:00Setkání přednášejících / Speakers dinner


Pátek/ Friday 24.5.2024
Orea hotel Pyramida Praha (Bělohorská 125/24, Praha 6)
7:30 – 9:00Registrace / Registration
Úvodní káva / Welcome coffee
8:30 – 9:00
SYMPOZIUM JANSSEN – CILAG: Cesta, jak lze modifikovat průběh psoriatické nemoci / The way to modify psoriatic disease course
Předsedající / Chair: Miloslav Salavec (Hradec Králové)

8:30 – 8:45 Alena Machovcová (Praha): Včasná léčba psoriázy s vlivem na široké spektrum cytokinů / Early psoriasis treatment with the influence on broad spectrum of cytokines
8:45 – 9:00 Lucie Jarešová (Praha): Jak léčit a předcházet psoriatické artritidě v ambulanci dermatologa? / How to treat and prevent psoriatic arthritis in a dermatology office?
9:00 – 9:30ZAHÁJENÍ KONGRESU/ OPENING CEREMONY
Předsedající / Chairs: Ivo Belšan, Jana Třešňák Hercogová, Vladimír Vašků
Zahajovací přednášky / Opening lectures

Jana Třešňák Hercogová(Praha): 30letá historie národních dermatologických kongresů (30-years History of the National Dermatological Congresses)
Ivo Belšan (Praha): Vzpomínka / Reminiscence

Předání ocenění/ Award Ceremony
9:30 – 11:30DĚTSKÁ DERMATOLOGIE / PAEDIATRIC DERMATOLOGY
Předsedající / Chairs: Blanka Pinková, Klára Martinásková

9:30 – 9:45Zuzana Plzáková (Praha): Vzácnější hypersenzitivní kožní exantémy u dětí / Rare hypersensitive exanthemas in children
9:45 – 10:00Blanka Pinková (Brno): Mastocytózy v dětském věku / Mastocytoses in children
10:00 – 10:20Klára Martinásková (Prešov, SR): Importované infekcie u detí - čo môžeme očakávať? / Imported infections in children – what to expect?
10:20 – 10.40Torello Lotti (Řím, IT): Mosaicism - clinical keys for the pediatric dermatologist
10:40 – 10:55Jana Čadová (Praha): Neurokutánní melanóza / Neurocutaneous melanosis
10:55 – 11:15Miloš Nikolić (Bělehrad, SR): Juvenile dermatomyositis
11:15 – 11:30Janette Baloghová, Hana Juhásová, Zuzana Baranová (Košice, SR): Diagnostické úskalia diskoidného lupus erythematosus v detskom veku / Diagnostics problems of lupus erythematosus in children
11:30-12:00
SYMPOZIUM BRISTOL MYERS SQUIBB:
SOTYKTU - nová perorální léčba psoriázy / SOTYKTU – the new oral psoriasis therapy
Předsedající / Chair: Jana Třešňák Hercogová

11:30 – 11:45 Marie Policarová (Jihlava): Jaký je mechanismus působení SOTYKTU a co to znamená z hlediska bezpečnosti léčby? / The mechanism of SOTYKTU, what it means for the treatment safety?
11:45 – 12:00 Jana Třešňák Hercogová (Praha): SOTYKTU v léčbě psoriázy a jeho 3letá data / SOTYKTU in psoriasis therapy and its 3-years data
12:00-13:00Oběd / Lunch
13:00-13:30
SYMPOZIUM UCB:
Tváří v tvář psoriatické nemoci / Face to face psoriatic disease
Diskuze – DERM OFF: Inhibitory IL-17 vs. inhibitory IL-23 v léčbě psoriatické nemoci / Discussion: IL-17 vs. IL-23 inhibitors in the psoriatic disease therapy

Diskutující / Débatteurs: Jana Třešňák Hercogová (Praha), Jiří Vencovský (Praha)
13:30-15:15ONKODERMATOLOGIE / ONCODERMATOLOGY
Předsedající: Denisa Kacerovská, Slavomír Urbanček
13:30 – 14:00Jean Bolognia (New Haven, CT): Stepping back is sometimes better than a closer look
14:00 – 14:15Tomáš Fikrle (Plzeň): Dermatoskopie maligního melanomu - obtížné situace / Dermatoscopy of malignant melanoma – difficult cases
14:15 – 14:30 Denisa Kacerovská (Plzeň): Současná klasifikace melanocytárních lézí / Current classification of melanocytic lesions
14:30 – 14:45 Yvetta Vantuchová (Ostrava): Současné možnosti diagnostiky a léčby vzácných kožních nádorů / Current options of the diagnostics and therapy of rare skin tumors
14:45 – 15:00 Anna Jiráková (Praha): Bazaliom – nová diagnostická a léčebná doporučení / Basal cell carcinoma – new diagnostics and therapeutic guidelines
15:00 – 15:15 Slavomír Urbanček, J. Gabajová (Bánská Bystrica, SK): Karcinóm z Merkelových buniek – skúsenosti z dvoch centier a prehlad problematiky / Merkel cell carcinoma – two centers experience and review
15:15-15:45 Káva / Coffee
15:45-16:15
SYMPOZIUM ALMIRALL:
Předsedající / Chairs: Jana Třešňák Hercogová, Marie Jandová

15:45 – 16:00 Jana Třešňák Hercogová (Praha): Zbrusu nová možnost léčby atopické dermatitidy / The very new possibility of treating atopic dermatitis
16:00 – 16:15 Marie Jandová (Hradec Králové): Management obézních pacientů s psoriázou / Management of obese patients with psoriasis
16:15-18:30 DERMATOIMUNOLOGIE / DERMATOIMMUNOLOGY
Předsedající / Chairs: Jarmila Čelakovská, Vladimír Vašků
16:15 – 16:30 Miloslav Salavec (Hradec Králové): Léky indukovaný bulózní pemphigoid a otázka gliptin-asociovaných BP / Drug induced bullous pemphigoid and gliptin-associated BP
16:30 – 16:50 Branka Marinović (Záhřeb, CR): What's new in the therapy of autoimmune bullous diseases
16:50 – 17:05 Tomáš Kampe (Košice, SK): Skríningový nástroj SCORE2 na hodnotenie kardiovaskulárneho rizika pri psoriáze - štúdia prípadov a kontrol / SCORE2 screening for evaluation of cardiovascular risk in psoriasis – case control study
17:05 – 17:20 Sarah Cebulski, Denisa Kacerovska, Ljubov Kastnerova, Julian Rüdiger, Tomas Vanecek, Michal Michal, Natalie Garzorz-Stark:Gene expression-based differentiation of eczema and psoriasis via PsorX-LabDisk: A valuable diagnostic aid for overlapping phenotypes (Freiburg, DE, Plzeň)
17:20 – 17:35 Marie Jandová (Hradec Králové): Biologická léčba na kožní klinice FN HK 2006-2023 / Biological therapy at hte Dermatology Dept. 2006-2023
17:35 – 17:50 Iva Karlová (Olomouc): Fyzikální kopřivky, diagnostika a léčba / Physical urticarias, diagnostics and therapy
17:50 – 18:05 Jarmila Čelakovská (Hradec Králové): Imunologický profil u pacientů s atopickou dermatitidou / Immunological profile in patients with atopic dermatitis
18:05 – 18:20 Vladimír Vašků, Anna Vašků (Brno): Fototerapie a její dopad na některé složky nespecifické imunity / Phototherapy and its effect on some components of non-specific immunity
18:20 – 18:30 Diskuse / Discussion
20:00 – 23:00 SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KONGRESU / MEETING OF CONGRESS PARTICIPANTS
Arcibiskupský palác / Bishop´s Palais

SOBOTA / SATURDAY 25. 5. 2024
Orea hotel Pyramida Praha (Bělohorská 125/24, Praha 6)
9:00-9:30
SYMPOZIUM STADA:
Nový biosimilární ustekinumab / New biosimilar ustekinumab
Předsedající / Chair: Marie Policarová

9:00-9:30 Vladimír Vašků (Brno): Biosimilární ustekinumab / Biosimilar ustekinumab
9:30-11:30 KOŽNÍ INFEKCE A STI / SKIN INFECTIONS AND STIs
Předsedající / Chairs: Miloslav Salavec, Vladimír Vašků
9:30 – 9:50 Jiří Horažďovský (České Budějovice): Problematika STI moderní doby / STI in modern times
9:50 – 10:10 Derek Freedman (Dublin, IR): Stemming the tide – PrEP, doxyPEP and quality sex
10:10 – 10:30 Pavel Dlouhý (Ústí n/Labem): HIV aktuality / HIV news
10:30-11:00 Káva / Coffee
11:00 – 11:15 Marie Policarová (Jihlava): Paravirové exantémy u dospělých / Paraviral exanthemas in adults
11:15 – 11:30 Michal Vallo (Olomouc): Neočakávaná lokalita ulcus durum po heterosexuálnom styku / Non-expected localization of ulcus durum after heterosexual intercourse
11:30 - 12:00
SYMPOZIUM LILLY:
Předsedající / Chair: Jana Třešňák Hercogová

11:30 - 11:45 Jana Třešňák Hercogová (Praha): Na míru šitá léčba atopické dermatitidy baricitinibem / Individualized baricitinib therapy for atopic dermatitis
11:45 - 12:00 Miloslav Salavec (Hradec Králové): Ovlivnění psoriatických lézí v problémových lokalizacích ixekizumabem / Affection of psoriatic lesions in problematic areas by ixekizumab
12:00-12:30
SYMPOZIUM SANOFI:
DUPILUMAB V REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXI / DUPILUMAB IN THE REAL CLINICAL PRAXIS
Předsedající: Anna Jiráková

12:00 – 12:30 Anna Jiráková (Praha): Jak se zlepšuje kvalita života našich pacientů s atopickou dermatitidou? How the quality of life in our patients with atopic dermatits improves?
12:30-13:30 Oběd / Lunch
13:30-15:15 VARIA A ESTETICKÁ DERMATOLOGIE / VARIA AND AESTHETIC DERMATOLOGY
Předsedající Chairs: Jana Třešňák Hercogová, Zuzana Sečníková
13:30 – 13:50 Carmen Salavastru (Bukurešť, RO): Disorders of keratinisation: Genetics in the daily practice of a paediatric dermatologist
14:10 – 14:25 Zuzana Sečníková (Lučenec, SK): Vitamín D - mýty versus fakty / Vitamin D – myths and facts
14:25 – 14:45 Věra Terzijská (Praha): Komplikace výplní a jejich léčba / Fillers complications and therapy
14:45 – 15:00 Peter Kicko (Praha): Skin of color
15:00 – 15:30 UKONČENÍ KONGRESU / CLOSING CEREMONYVzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena počtem 12 kreditů.

Registrace zde!


REGISTRAČNÍ POPLATKY PRO PREZENČNÍ ÚČAST

Všem přítomným dermatologům na 30. národním dermatologickém kongresu bude registrační poplatek vrácen zpět na jejich účet.
Toto platí pro všechny typy registrací.


LÉKAŘI
Nečlen ČADV: 500 Kč
Člen ČADV: 500 Kč
Přednášející lékař: ZDARMA


FIRMY
Zástupce firmy: 5000 Kč
Firmy hradí následující registrační poplatky za lékaře:
   lékař: 1500 Kč
  
PARTNEŘI
Další zástupce společnosti, který je nad rámec partnerství: 500 Kč
Partneři hradí následující registrační poplatky za lékaře:
   lékař: 1500 Kč
 

ORGANIZÁTOR KONGRESU
V.M.EST, a.s.
Závišova 66/13, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Jan Šimčík
e-mail: info@vmest.cz
tel: +420 261 215 542


HOTEL
Orea Hotel Pyramida Praha, Bělohorská 125/24, 169 00 Praha
12 konferenčních sálů s celkovou kapacitou až 1100 osob. Celkem 1200 m2 konferenčních prostor s dodatečnými 800 m2 výstavních ploch. Kinosál Dlabačov s 377 místy jako netradiční prostor pro vaše akce. Moderní AV vybavení a vysokorychlostní Wi-Fi zdarma. Parkování u hotelu, 340 komfortních pokojů a restaurace s kapacitou až 300 míst. Špičková gastronomie a pestrá banketová nabídka pro všechny typy akcí.