GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU26. národní dermatologický kongres

28. až 29. listopadu 2020, Hotel Pyramida Praha - živé vysílání

Motto: Dermatologie 2020-2030

Pod záštitou pana prof. MUDr. Vladimíra Komárka, DrSc., děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pana Mgr. Jana Kvačka, ředitele Nemocnice Na Bulovce

Milé kolegyně a milí kolegové,

Česká akademie dermatovenerologie vstoupila do svého 11. roku existence, ve kterém se, bohužel, nemůžeme setkat osobně u příležitosti 26. národního dermatologického kongresu. V době, kdy řada pracovišť přeměnila své části v jednotky starající se o Covid pacienty, ubývá dermatovenerologie nebo naopak přibývají nové odborné otázky? Hlavními tématy kongresu budou dermatoonkologie, dermatoimunologie, infekce, dermatokosmetika a novinky v terapii v roce 2020. Program bude obohacen kazuistikami a uceleným doškolovacím programem pro rezidenty i pokročilé, který se bude věnovat dermatochirurgii nehtů, dermatoangiologii a dermatoskopii. Pozvání přednášet přijalo 18 profesorů, docentů či primářů dermatovenerologické, oční či infekční kliniky nebo ústavu parazitologie z ČR, SR a USA. Proto věřím, že tradičně vysoce odborný obsah kongresu obohatí naše dermatologické praxe. Na závěr kongresu budou k dispozici informace zástupců odborných dermatologických společností s novinkami jak ve vzdělávání, tak v úhradách zdravotní péče na rok 2021. A protože v různé míře trpíme současnými nařízeními všichni, rozhodl výbor České akademie dermatovenerologie tento první hybridní kongres nabídnout všem dermatovenerologům zdarma. Chceme vás všechny povzbudit v nelehké době a alespoň na chvíli se věnovat tomu, co máme všichni rádi – naší dermatovenerologii.

Těším se s vám všemi na setkání virtuálně nebo s přednášejícími osobně v hotelu Pyramida za týden.V úctě,

Jana Hercogová

Záznam 26. národního dermatologického kongresu

Záznam ze sobotního vysílání zde

Záznam z nedělního vysílání zde

Místo konání
Orea Hotel Pyramida Praha, Bělohorská 125/24, 169 00 PrahaPořadatelé
Česká akademie dermatovenerologie

Odborný garant
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA.

Kredity
Kongres bude zařazen mezi odborné akce kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS.


PROGRAM

Sobota 28. 11.
9:00-9:15Zahájení kongresu
KAZUISTIKY
9:15-9:45Vybrané případy z kožního oddělení.
MUDr. Hana Tomková, Ph.D., MBA, Dermatovenerologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Mongolské škvrny ako možný prejav lyzozomálneho ochorenia.
MUDr. Janette Baloghová, Ph.D., Urbanová V., Behúnová J., Petrovič R., Podracká Ľ., Košice, Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
9:45-10:00
SYMPOZIUM I Sanofi
Dupilumab v léčbě těžkého atopického ekzému – kazuistika
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika MU a Nemocnice u Sv. Anny, Brno
DERMATOONKOLOGIE
10:00-11:00Od neurální lišty k melanomu.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Melanom z pohledu onkologa v roce 2020.
prim. MUDr. Eugen Kubala, Klinika onkologie Thomayerovy nemocnice, Praha

Diagnostika a léčba spinocelulárního karcinomu kůže.
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha
Sponzorovaná přednáška společností Sanofi
11:00-11:15Dopolední přestávka
11:15-11:45
SYMPOZIUM II Novartis
Přímá inhibice IL-17A v komplexní léčbě psoriatické nemoci
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA
DERMATOIMUNOLOGIE I
11:45-13:15Staronové metody v diagnostice a léčbě u puchýřnatých nemocí.
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Vstup biologické léčby do terapie autoimunitních puchýřnatých dermatóz.
doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

Uveitidy u autoimunitních onemocnění.
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Inhibitory IL 17 a nespecifické střevní záněty.
MUDr. Martin Tichý, Ph.D., Klinika nemocí kožních a pohlavních UP a FN Olomouc

13:15-14:15Polední přestávka
DERMATOIMUNOLOGIE II
14:15-16:00 Jak léčit pacienty s psoriázou a současnou roztroušenou sklerózou.
prim. MUDr. Miroslav Nečas, Dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno

Chronická spontánní urtikárie: 7leté zkušenosti.
prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

Dysfunkcia epidermálnej bariéry a jej úloha v patogenéze niektorých dermatóz.
doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D., Detská dermatovenerologická klinika, Bratislava

Vývoj profesionálnych dermatóz v regióne stredného a východného Slovenska 2000-2019.
prim. MUDr. Slavomír Urbanček, Ph.D., Fetisovová Ž., Ficová M., Vilček R., Klimentová G., Beláková J., Dermatovenerologická klinika, Banská Bystrica

Molekulární komponentová diagnostika při určení senzibilizace na molekulární potravinové a inhalační alergeny u pacientů s atopickou dermatitidou.
doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové
16:00-16:15Odpolední přestávka
16:15-16:45
SYMPOZIUM IV Wörwag
Zinek a kožní choroby
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

Využití zinku v terapii acne vulgaris
MUDr. Michaela Nováková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha
INFEKCE
16:45-18:30Méně častá kožní parazitární onemocnění.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Mykotické infekcie- tinea incognita.
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, Ph.D., MBA, Dermatovenerologická klinika MU a FN, Bratislava

COVID-19 aktuálně.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a NNB, Praha

COVID-19 and dermatology
Roni P. Dodiuk-Gad, Dermatology Department at Emek Medical Center, Israel

COVID-19, androgens and androgenic alopecia. Andy Goren, Applied Biology, Inc., Irvine, CA, USA
18:30-19:00
SYMPOZIUM III DMK
Topical enzyme therapy role in treatment of diferent skin disorders.
Yuliya Borzykh
TISSUE REGENERATION. Biostimulation with Heterologous Collagen Type I.
Andrea Corbo
19:30Ukončení prvního dne kongresu
Neděle 29. 11.
KAZUISTIKY
8:30-9:45Pyoderma gangraenosum.
MUDr. Zdeněk Drlík, Dermatovenerologická ambulance, Mohelnice

Solitární hemoragická papula na uchu.
MUDr. Michaela Nováková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

Kožní forma kryptokokózy u imunosuprimovaného pacienta.
MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., Klinika nemocí kožních a pohlavních UP a FN Olomouc
9:45-10:15
SYMPOZIUM V Eli Lilly
Co přinášejí nová evropská doporučení pro léčbu psoriázy? (EuroGuiDerm Guideline 2020)
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha
DERMATOCHIRURGIE PRO REZIDENTY I POKROČILÉ
10:15-10:45Chirurgie nehtů pro dermatology.
MUDr. Robert Artur Dahmen, Institut für Dermatologie und Venerologie, Stadtspital Triemli, Zürich
10:45-11:00Dopolední přestávka
11:00-11:30
SYMPOZIUM VI Janssen-Cilag
Naše zkušenosti s léčbou IBD pacientů s psoriázou
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph. D. – Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nová pětiletá data v terapii psoriázy přípravkem Tremfya
MUDr. Filip Rob, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
DERMATOANGIOLOGIE PRO REZIDENTY I POKROČILÉ
11:30-12:15Komplexní léčba chronické žilní nemoci.
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno
NOVINKY V TERAPII
12:15-13:00 Biologická léčba u dětí
prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

Jak dále s fototerapií v dermatologii.
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno
13:00-14:00Polední přestávka
14:00-14:30
SYMPOZIUM VII Abbvie
Risankizumab (Skyrizi) a jeho potenciál v biologické léčbě psoriázy
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
DERMATOSKOPIE PRO REZIDENTY I POKROČILÉ
14:30-15:00Dermatoskopie kožních nádorů.
doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D., Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

DERMATOESTETIKA PRO REZIDENTY I POKROČILÉ
15:00-16:30 Sedace a analgezie v korektivní dermatologii
doc. MUDr. Ladislav Hess, CSc., IKEM Praha

Anti-aging a zkrášlování aneb „kdy - co - kam - jak“, na tom v estetické medicíně záleží.
MUDr. Monika Kavková, Be Elite Clinic, Praha

S čím nás překvapí naši pacienti?
MUDr. Hana Zelenková, CSc., Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník

Co nového v plazmaterapii?
MUDr. Anna Jiráková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

16:30-17:00PREZENTACE DERMATOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
1. Sdružení ambulantních dermatologů – Ing. Jaroslav Duba
2. Česká akademie dermatovenerologie – MUDr. Jana Třešňák Hercogová

17:00 Ukončení kongresu a vylosování vítěze monografie Hercogová J. et al. - Klinická dermatovenerologie 1. a 2. díl
REGISTRAČNÍ POPLATKY PRO ONLINE VYSÍLÁNÍ

LÉKAŘI
Nečlen ČADV: ZDARMA
Člen ČADV: ZDARMA
Přednášející lékař: ZDARMA
ZDRAVOTNÍ SESTRY
Nečlenka ČADV: ZDARMA
Členka ČADV: ZDARMA
Přednášející sestra: ZDARMA


FIRMY
Zástupce firmy: ZDARMA
Firmy hradí následující registrační poplatky za lékaře a zdravotní sestry:
   lékař: ZDARMA
   zdravotní sestra: ZDARMA

PARTNEŘI
Další zástupce společnosti, který je nad rámec partnerství: ZDARMA
Partneři hradí následující registrační poplatky za lékaře a zdravotní sestry:
   lékař: ZDARMA
   zdravotní sestra: ZDARMAREGISTRACE
On-line registrace zde.

ORGANIZÁTOR KONGRESU
V.M.EST, a.s.
Závišova 66/13, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Michajlovič
e-mail: michajlovic@vmest.cz
tel: +420 261 215 542

HOTEL
Orea Hotel Pyramida Praha
Orea Hotel Pyramida**** poskytl prostory k vytvoření virtuálního studia.

GENERÁLNÍ PARTNER


HLAVNÍ PARTNER


ZLATÝ PARTNER


STŘÍBRÝ PARTNER


BRONZOVÝ PARTNER


MEDIÁLNÍ PARTNER