GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU25. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES

22. - 23. 11. 2019, Brno


Kongres ČADV se bude konat v Brně v roce stého výročí založení Masarykovy univerzity. Naší akcí se k tomuto velkému výročí hlásíme s vědomím, že i brněnská klinika pro choroby kožní a venerické byla téměř od počátku (od roku 1920) součástí tohoto velkého akademického celku. ČADV se snaží integrovat dermatology v ČR a nabídnout jim toto široké fórum. Opět bude zařazena do programu sekce rezidentů. V programu se vrátíme k onkologické problematice v širokých souvislostech – od možností onkologické léčby v současnosti, interdisciplinarity až po prevenci, problematiku UV záření a prekanceróz. Zajímavé bude téma paraneoplazií kožních v širším pohledu. Léčebné možnosti některých zánětlivých onemocnění kožních se významně rozšiřují, tomu se v programu také budeme věnovat. Zazní přednášky o významu a směřování dermatologie ve 21. století. Připravujeme jako součást programu křest 2. dílu nové Dermatologie, velkého a výjimečného projektu ČADV. A těšíme se na setkání se všemi spoluautory v Brně. Takže jsou srdečně zváni všichni – lékaři, sestry, členové i nečlenové ČADV, kolegové z jiných pracovišť. Pro hladký průběh kongresu uděláme maximum a setkáme se v Brně v milé atmosféře.

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Vědecký sekretář ČADV

Místo konání
Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno

Pořadatelé
Česká akademie dermatovenerologie
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, LF MU
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce

Odborný garant
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kredity
Kongres bude zařazen mezi odborné akce kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS.


PROGRAM

謐ٽtr>ᴰ݋Ұ ᴰ݋ҰlFindᴰ݋Ұ ᴰ݋Ұ ᴰ݋Ұᴰ݋Ұ ᴰ݋飐ͅᴰ݋Ұ ᴰ݋Ұᴰ݋Ұ });ᴰ݋Ұ });猶ℜœℜœℜœȎ遠݋Ұtvni-next-visible遠݋ꁠJ 鯴J跌M邸݋跘M邸݋鏈
Pátek 22.11.2019
8.30 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.15 Zahájení kongresu
Blok I - Sympozium rezidentů I.
Předsedající: Nečas M., Fialová P.
9.15 – 9.25 Kantová M., Janíčková L., Brno
Hluboká mykóza u imunosuprimovaného pacienta
9.25 – 9.35Hebnarová M., Hudec L., Brno
Rozsáhlá condylomata accuminata u pacienta s B-lymfocytární leukémií
9.35 – 9.45 Charvátová H., Prokopová (Nevřalová) K., Brno
Paraneoplastická erytrodermie u pacienta s tumorem močového měchýře a adenokarcinomem rekta
9.45 – 10.00Křest knihy Klinická dermatovenerologie II
10.00 – 10.15 Coffeebreak
10.15 – 10.45 Satelitní sympozium I Celgene
Předsedající: Vašků v.
Thon V., Brno
Co umí apremilast v imunitním systému?
Slonková V., Brno
Co umí apremilast v praxi?
Blok II - UV záření – prekanzerózy, nádory, prevence
Předsedající: Ettler K., Ionescu A.
10.45 – 11.00Ettler K., Hradec Králové
Účinky UV světla na kůži, co nového?
11.00 – 11.20Ionescu A., Paříž, Francie
UV light and fotoprotection
11.20 – 11.35Dastychová E., Brno
Aktinický retikuloid a kontaktní alergeny
11.35 – 12.05 Satelitní sympozium II Sanofi – Avensis
Předsedající: Hercogová J.
Machovcová A., Litvik R.
Dupixent v klinické praxi
12.05 – 12.45Oběd
12.45 – 13.30 Satelitní sympozium III Novartis
Cosentyx aneb komplexní léčba psoriatického zánětu kůže a kloubů
Předsedající: Hercogová J.

Hercogová J., Praha
Komplexní léčba psoriatické nemoci
Tichý M., Olomouc
Novinky v imunopatogenezi psoriatické nemoci
Vičíková A., Brno
Komplex psoriatické nemoci u konkrétního pacienta – kazuistické sděleníFialová P., Brno
Analýza souboru pacientů léčených secukinumabem ve FN u svaté Anny v Brně
Blok III - Dermatoonkologie I
Předsedající: Vašků V., Kreisek J.
13.30 – 13.45 Krejsek J., Hradec Králové
Nádorové bujení, sabotáž v imunitě a zneužití zánětlivé reakce
13.45 – 14.00Žaloudík J., Brno
Onkologické trendy a nádory kůže
14.00- 14.15Kazakov D., Plzeň
Lymfoproliferace se znakem CD30+ – co nového?
14.15 – 14.30Vašků V., Brno
Kožní T-buněčné lymfomy na I. DVK – bilance
14.30 – 14.45 Březinová E., Brno
Naše první zkušenosti s ingenol mebutátem
14.45 – 15.00 Pinková B., Bučková H., Brno
Kongenitální névy u dětí
15.00 – 15.15 Coffeebreak
15.15 – 15.30 Předání pamětních medailí ke stému výročí založení MU
Blok IV - Zánětlivá onemocnění zprostředkovaná imunitními mechanismy I
Předsedající: Buchvald D., Nikovič D.
15.30 – 15.45 Buchvald D., Bratislava, SR
Úloha bakterií v patogeneze neinfekčních dermatóz
15.45 – 16.00 Tomecki K., Cleveland, USA
Pearls from Cleveland
16.00 – 16.20 Nikolič D., Bělehrad, Srbsko
SCLE and SLE – what is new?
16.20 – 16.35 Schimmerová P., Brno
Lichen nitidus
16.35 – 16.50 Rob F., Praha
Současnost a budoucnost systémové terapie těžké atopické dermatitidy
16.50 – 17.00 Schůze výboru ČADV
17.00 – 17.15 Plenární schůze ČADV
20.00 – 23.00 Přátelské setkání účastníků


Sobota 23.11.2019
Sympozium rezidentů II
Předsedající: Dastychová E., Březinová E.
8.15 – 8.25 Žáková A., Bodnárová A., Brno
Velkobuněčný B-lymfom dolních končetin imitující diagnózu necrobiosis lipoidica
8.25 – 8.35 Daňová B., Brno
Melanom vulvy – kazuistika
8.35 – 8.45 Nováková M., Praha
Zajímavý klinický případ pacienta po transplantaci srdce
Blok V - Novinky v diagnostice a terapii v dermatologii
Předsedající: Hercogová J., Tomecki K.
8.45 – 9.15Tomecki K., Cleveland, USA
Tick - borne Skin Diseases
9.15 – 9.45 Tomecki K., Cleveland, USA
MRSA Infections
9.45 – 10.05 Hercogová J., Praha
Závažné kožní symptomy
10.05 – 10.20 Křížková V., Praha
Lymfedém – současná diagnostika a léčba
10.20 – 10.50 Satelitní sympozium IV. Eli Lilly
Předsedající: Vašků V.
Rob F.
Nechme Taltz vést pacienty na cestě bez psoriázy
Nečas M.
Kazuistika pacienta s PsA léčeného přípravkem Taltz
10.50 – 11.05 Coffeebreak
11.05 – 11.35 Satelitní sympozium V. Janssen-Cilag
Předsedající: Vašků V.

Nováková M., Praha
Tremfya, první inhibitor IL-23
Slonková V., Brno
Naše zkušenosti s guselkumabem v klinické praxi
Blok VI - Dermatoonkologie II (I. část)
Předsedající: Péč J., Vičíková A.
11.35 – 11.50 Urbanček S., Banská Bystrica, SR
Novinky v léčbě maligního melanomu
11.50 – 12.05 Péč J., Martin, SR
Hidradenitis suppurativa jako potenciálne ochorenie u niektorých onkologických chorob
12.05 – 12.20 Vičíková A., Brno
Paraneoplazie kožní
12.20 – 12.50 Satelitní sympozium VI. Abbvie
Předsedající: Tichý M.

Rob F., Praha
Skyrizi v léčbě psoriázy – účinnost, bezpečnost, dávkování
12.50 – 13.40 Oběd
Blok VI - Dermatoonkologie II (II. část)
Předsedající: Slonková V., Tichý M.
13.40 – 13.55 Martinásková K., Prešov, SR
Zriedkavé ochorenia asociované s niektorými prípadmi mastocytóz
13.55 – 14.10 Tichý M., Olomouc
Dermatoonkologické kazuistiky s málo typickou klinickou manifestací
14.10 – 14.25 Slonková V., Brno
Chronické žilní onemocnění a jeho komplikace
14.25 – 14.40 Fialová P., Vašků V., Brno
Soubor našich nemocných s CTCL léčených bexarotenem aktuálně
14.40 – 14.55 Drlík L., Šumperk
Obtížně diagnostikovatelné kožní tumory
Blok VII - Zánětlivá onemocnění zprostředkovaná imunitními mechanismy II
Předsedající: Nečas M., Vašků A.
14.55 – 15.10 Březinová E., Brno
Biosimilars v dermatologii
přednáška sponzorována firmou Sandoz
15.10 – 15.25 Nováková M., Praha
Kožní problematika u pacientů s IBD – mimostřevní projevy vs. nežádoucí účinky léčby
15.25 – 15.40 Nečas M., Brno
Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy – naše zkušenosti
15.40 – 15.55 Vašků A., Brno
Novinky v patofyziologii zánětlivých onemocnění
15.55 – 16.05 Ukončení kongresu


REGISTRAČNÍ POPLATKY

LÉKAŘI
Nečlen ČADV: 1 200 Kč
Člen ČADV: 500 Kč
Přednášející lékař: zdarma

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Nečlenka ČADV: 200 Kč
Členka ČADV: zdarma
Přednášející sestra: zdarma

FIRMY
Zástupce firmy: 5 000 Kč
Firmy hradí následující registrační poplatky za lékaře a zdravotní sestry:
   lékař: 1 200 Kč
   zdravotní sestra: 200 Kč

PARTNEŘI
Další zástupce společnosti, který je nad rámec obsluhy stánku: 3 000 Kč
Partneři hradí následující registrační poplatky za lékaře a zdravotní sestry:
   lékař: 1 200 Kč
   zdravotní sestra: 200 Kč

Platbu prosím uhraďte do 5 dnů od registrace. Platba na místě není možná.

REGISTRACE
On-line registrace zde.

ORGANIZÁTOR KONGRESU
V.M.EST, a.s.
Závišova 66/13, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Michajlovič
e-mail: michajlovic@vmest.cz
tel: +420 261 215 542

HOTEL
COURTYARD BY MARRIOTT BRNO
Coutyard by Marriott Brno je moderní čtyřhvězdičkový hotel, který nabízí 201 pokojů. Hotel se nachází v areálu Spilberk Office Centre a poskytuje nádherný výhled na historické centrum města.


ZLATÝ PARTNERSTŘÍBRÝ PARTNER


BROZNZOVÝ PARTNERMEDIÁLNÍ PARTNER